# راهی_برای_رفتن

راهی برای رفتن

راهی برای رفتن                         نفسی برای بریدن                                            کوله بارم بر دوش                                                            مسافر میشوم گاهی... عشقی برای خواندن                                 بغضی برای شکفتن                                                         خاطراتم در ... ادامه مطلب
/ 2 نظر / 8 بازدید