# دل_من

دل یــــه دخــمــل ایـــن جـــا شـکــســـتـــه خــــــدا....

باورم نمیشه خودت بودی؟؟؟؟ چرا اخه لعنتی؟؟؟ چرا؟ داری چی کار میکنی با دلم؟ چه بی اعتنا دیدیو محل نذاشتی؟ باورم نمیشه؟ خودتی؟ اون که میگفت دیوونه ... ادامه مطلب
/ 16 نظر / 16 بازدید