فقط نگاه می کنم

                                              فقط نگاه می کنم...

چشم

فقط نگاه می کنم ** به رپای خیس تو **به رفتن پر از غمت**فقط نگاه می کنم**تو می روی بدون من** پر از شقایق می شوم**به قلب خسته ی خودم... فقط نگاه می کنم** گم میشوی در جاده ی خیال ...و من فقط به رفتن زود هنگامت نگاه می کنم**گناه عاشقی را به دوش می کشم**میان هر تپش از عشق... فقط نگاه می کنم**به دست های خالی ات ...به عشق بی دوام تو... فقط نگاه می کنم**گلو پر از صدا شده ... بدون هیچ کلامی ... فقط نگاه می کنم**سکوت پر غرورت را فقط نگاه می کنم ...

 

به عشق بی دوام تو فقط نگاه می کنم...

 

تو می روی و من فقط مسیر رفتن تو را نگاه می کنم... نظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظررررررررررررر بدین


چشمچشم

<img

/ 3 نظر / 3 بازدید
مریم

قشنگه عزیزم بازم بنویس

مریم

قشنگه عزیزم بازم بنویس

مریم

قشنگه عزیزم بازم بنویس