لبخند دروغـــــــی...یــک لبخنـــدم را بسته بندی کرده ام

برای روزی که اتفاقی تـــو را می بینم …

آنقدر" تمـــــــــــ   ـــــــــــــ  ــــیز" میخندم

که به خوشبختــــی ام حســــادت کنـــی …

و من در جیب هـــایــــم

"د ســـــ   ــــــــت های خالـ  ــــی ام" را فریب دهـــم

که امن ترین جای دنیـــا را انتخاب کرده انــد … 


             

p.s:
اینجا صدای پا زیاد می شنوم اما هیچکدام تو نیستی !!! 

“ دلم ” خوش کرده خودش را به این فکر که شاید “  پا برهنه” بیایی !

<<دوســــتـــت دارمـــــــــ  >>

/ 1 نظر / 109 بازدید
شبکه اجتماعی دوسدان

دوسدان شما در شبکه اجتماعی دوسدان منتظر شما هستند ! ... شبکه اجتماعی ایرانی " دوسدان " با امکاناتی کاملا رایگان و شگفت انگیز ... منتظر شما هستیم : www.DoosDan.com www.DoosDan.ir