خداحافظ...

                                            خداحافظ

                       خداحافظ گل مریم

                                                  می دونی چه پر دردم

                        خداحافظ دیگه میرم

                                                   تمومه لحظه هام سردن

                       خداحافظ تو ای زیبا

                                                   اگه رفتم نکن ناله

                        بدون عشق بدون تو

                                                   دلم هر شب می ناله

                        اگه سردم اگه مرده

                                                  بدون بازم دوست دارم

                        به عشقت  به نفس هاتو

                                                  به تو دل بستگی دارم

                       توی قلبه کوچیکه تو

                                                  دیگه جایی برا من نیست

                      خداحافظ نگو وایسا

                                                 دیگه اینجا جای من نیست

                     اهای میرم گل بارون

                                               نبار ای عاشق ناودون

                   اگه دلتنگ من هستی

                                              بدون من هستم خیلی حیرون

                   حیرون اون نگاه تو

                                              دلم باز داره می سوزه

               برو بیشتر از این نمی خوام

                                            دلت واسم بسوزه

               برو خیره نشو عشقم

                                           توی چشمای پر دردم

               اگه سنگم؛اگه دل تنگ

                                           تو باور کن بر نمی گردم

               دیگه میرم از این عالم

                                          دیگه جایی واسه من نیست

             خدایا تو ببر جونم

                                         دیگه هیچکی عاشق من نیست

          خداحافظ. . .

 

                      

تصاویر زیباسازی نایت اسکین

/ 0 نظر / 4 بازدید