نگاهت

گاهی انقدر در عمق نگاهم غرق میشوی که دیگر هیچ کس جز تو را نمیبینم

چشم هایم را میبندم تو تنها یک خیالی...

تصاویر زیباسازی نایت اسکین

نگاهت که می کنم دنیایم نابود میشود

افسوس....

افسوس که سالهاست ندیدمت

تصاویر زیباسازی نایت اسکین

برای تو تمام دنیایم راویران می کنم

اما ...

چشم هایت کجاست  که مهربانی دست هایم را ببیند

 

تصاویر زیباسازی نایت اسکین

از تو ای مهربان چیزی از تو نمی خواهم جز این...

زیر خروار ها خاک درون سنگ قبری غریب  تنهایم ...می شود باران که می بارد با دستهایت چتری برایم بسازی؟!

تصاویر زیباسازی نایت اسکین

/ 0 نظر / 2 بازدید