قلب تنهای من...

یه روزی یه جایی عاشقه ی قلب شدم که میگفت خیلی تنهاست!...                              من ساده هم باور کردم...                                                                                                                       دلمو با یه دنیا عشق بهش سپردمو حرفاشو باور کردم...!                                             دلم فقط ماله اون بود...!دل سادم بدجوری دیوونش بود...! اما...                                      اون با یه دنیا تردید منو که دلم فقط به عشق اون می تپید رو تنها گذاشت...                     فکر میکردم برگرده اما فهمیدم ...                   اون دلش واسه یکی دیگه میزنه...!!           این شد که قلب ابی من شکست و دیگه واسه هیچ کس نتپید...

/ 0 نظر / 3 بازدید