ســلـامـــــ ....

بـاورمـــ نـمـیـشـه خـودمـــ بـه هـمـه مـیـگـمـــ نـریـن ولـی خـودمـــ دارمـــ مـیـرمــــ ...

خـوبـی بـدی دیـدیـن حـلـال کـنـیـن

بـخـاطـر درس و مـدرسـه نـیـسـت 

یـه روزی ایـنـجـا خـودمـو بـا نوشـتـن چـیـزایـی کـه نـمـیشـد بـه بـقـیـه بـگـم ارومــــ مـیـکـردمـــ امـا الـان دیـه زیـاد  حـوصـلـه نـدارم

 حـرفـای شـمـا دوس جـونـیـا خـیـلـی واسـمـــ ارزش داشـتـه و داره... تو ایـن مـدت اگـه شـماهـارو نـداشـتـم  دیـوونـه مـیـشـدمـــ

واسـه ایـن خـداحـافـظـی مـیـکـنـمـــ کـه شـایـد دیـه آپ نـکـنـم الـبـتـه شـایـد...

خـداحـافـظـی کـردم کـه بـدونـیـن هـمـتـونـو دوس دارمـو قـد یـه دنـیـا واسم ارزش دارین...

کـه بـعـدا پـیـش خـودتـون نـگـیـن چـه نـامـرد بـود....

سـعـی مـیـکـنـمـــ جـمـعـه هـا اپ کـنـمـــ اگـه نـشـد مـاهـی یـه بـار بـه هـمـتـونـمـــ سـر مـیـزنـم

پـایـیـز کـه مـیـاد مـنـو یـاد گـذشـتـه مـیـنـدازه...

واسـه مـا کـه فـصـل خـوبـی نـیـسـت

شـمـا پـایـیـز خـوبـی داشـتـه بـاشـیـن....

فـعـلـا از آجـی هـا و داداشـی هـای گـلـم مـوقـتـا خـداحـافـظـی مـیـکـنـم.

اگـه نـشـد آپ کـنـم عـیـد حـتـمـا آپ مـیـکـنـمـــ .عـاشـقـتـونـمـــ .دلـمـــ واسـتـون تـنـگ مـیشـه خـیـلـی زیـاد

بـخـدا  هـیـچ وقـت فـرامـوشـتـون نـمـی کـنـمــــ

هـیـچ کـدومـتـونـو ...

شـما هـم فـرامـوشـمـــ نـکـنـیـد.بــــــــووووووووووووس واسـه هـمـتـون.موضوعات مرتبط: خداحافظ

تاريخ : ۱۳٩٠/٧/۳ | ٢:۳٥ ‎ب.ظ | نویسنده : s.H | نظرات ()