» ..... :: ۱۳٩۳/۳/٢٥
» پست آخر :: ۱۳٩٢/۱٢/۳
» ۱۳٩٢/۱۱/۱٤ :: ۱۳٩٢/۱۱/۱٤
» لبخند دروغـــــــی... :: ۱۳٩٢/٧/٢٦
» هنوز دوست دارم... :: ۱۳٩٢/۳/٢٢
» خستم.......... :: ۱۳٩۱/۱٢/٢٦
» روز عشقمون... :: ۱۳٩۱/٧/۱٤
» نمــــــــــــــــــــــــــــی خوامـــــــــــــــــــــت :: ۱۳٩۱/٤/٦
» دوباره سلام دوست جونیام!!!!!!!! :: ۱۳٩۱/۱/۳٠
» happy birthday my love :: ۱۳٩٠/۸/٢٩
» دوباره سیــــــلام :: ۱۳٩٠/۸/٢٢
» مبارکه ولی نیستی.... :: ۱۳٩٠/٧/۱٢
» خداحافظ :: ۱۳٩٠/٧/۳
» دل یــــه دخــمــل ایـــن جـــا شـکــســـتـــه خــــــدا.... :: ۱۳٩٠/٦/۳۱
» درد و دل :: ۱۳٩٠/٦/٢۸
» خداحافظت باشه عزیزم.... :: ۱۳٩٠/٦/٢٤
» دنیای من! :: ۱۳٩٠/٦/٢۱
» دیوونگی های من!!! :: ۱۳٩٠/٦/۱٩
» دلــــم شکســــــــــ....ــته... :: ۱۳٩٠/٦/۱٧
» قرار داد :: ۱۳٩٠/٦/۱٦
» حــــ ـــرمــ ـــتــــ... :: ۱۳٩٠/٦/۱٤
» چه زود گذشت. :: ۱۳٩٠/٦/۱۳
» برگشتم! :: ۱۳٩٠/٦/۱٢
» ۱۳٩٠/٦/۸ :: ۱۳٩٠/٦/۸
» دلــــــــــــــــــــــم!! :: ۱۳٩٠/٦/٧
» چقد عجیبه :: ۱۳٩٠/٦/٦
» تنهایی ام :: ۱۳٩٠/٦/٥
» یک بار :: ۱۳٩٠/٦/٥
» میتونی :: ۱۳٩٠/٦/٤
» دوست دارم !!!! :: ۱۳٩٠/٦/۳
» دنیای من کجایی الان؟ :: ۱۳٩٠/٦/۱
» تو که میدانستی :: ۱۳٩٠/٦/۱
» هیچ کس :: ۱۳٩٠/٥/٢٩
» ۱۳٩٠/٥/٢٩ :: ۱۳٩٠/٥/٢٩
» راهی برای رفتن :: ۱۳٩٠/٥/٢۸
» ۱۳٩٠/٥/٢۸ :: ۱۳٩٠/٥/٢۸
» just for u :: ۱۳٩٠/٥/٢٧
» دلم گرفته :: ۱۳٩٠/٥/٢٦
» چقد سخته :: ۱۳٩٠/٥/٢٦
» عخش !! :: ۱۳٩٠/٥/٢٥
» برای او که میداند کیست :: ۱۳٩٠/٥/٢٤
» سنگ تری :: ۱۳٩٠/٥/۱٩
» خدایا... :: ۱۳٩٠/٥/۱٢
» ُُپیام های زیبا :: ۱۳٩٠/٥/۱٠
» دیگـــــــــه دیره ... :: ۱۳٩٠/٥/٧
» just this :: ۱۳٩٠/٤/٢٩
» از چه می ترسم :: ۱۳٩٠/٤/٢٧
» بگو دوسم داری :: ۱۳٩٠/٤/٢٤
» سکوت :: ۱۳٩٠/٤/٢٤
» برای او :: ۱۳٩٠/٤/٢٤
» خداحافظ... :: ۱۳٩٠/٤/٢٢
» نگاهت :: ۱۳٩٠/٤/٢٢
» تمومه طاقتم :: ۱۳٩٠/٤/٢٢
» دلم... :: ۱۳٩٠/٤/٢۱
» ۱۳٩٠/٤/٢٠ :: ۱۳٩٠/٤/٢٠
» فقط نگاه می کنم :: ۱۳٩٠/٤/۱۸
» ۱۳٩٠/٤/۱٥ :: ۱۳٩٠/٤/۱٥
» ۱۳٩٠/٤/۱٥ :: ۱۳٩٠/٤/۱٥
» ۱۳٩٠/٤/۱٥ :: ۱۳٩٠/٤/۱٥
» ۱۳٩٠/٤/۱٥ :: ۱۳٩٠/٤/۱٥
» قلب تنهای من... :: ۱۳٩٠/٤/۱٤
» به پرشین بلاگ خوش آمدید :: ۱۳٩٠/٤/۱٤